Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Μπορείτε να διαβάστε αυτό το κείμενο;


Σνφμύωα με μια έυρενα στο Παστήναπιμειο του Κμτρπιαίζ δεν πεαίζι ρλόο με τι σιρεά ενίαι τοθοπεμέτενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη…
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα.
Ατυό γνίταει γαιτί ο  εκέγλφοας τυο αθνώροπυ δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο
Ατίπτσυεο;

Είδατε πόσο έξυπνο είναι το μυαλό μας;


Το βρήκα στο διαδίκτυο πολλές φορές αναρτημένο, είπα να το ανεβάσω και στον «Πυθαγόρα» για να κάνουμε διάλειμμα.