Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Χριστός Ανέστη, τα καταφέραμε κι εφέτος

Με την Χάρη του Θεού έφτασε:
«Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐνὴ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»
Δυσκολότερα από πέρυσι και κάθε χρόνο δυσκολεύει η κατάσταση αλλά με πίστη σε Αυτόν φωνάζω:
«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνον τὴν γήν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.»

Και Εκείνος Αναστήθηκε Αυτεξουσίως.  Επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει εις τους αιώνες, ζήσαμε αυτήν την εβδομάδα την ίδια κατάσταση όπως και τότε. Γεμίσανε οι Ναοί στην Βαϊοφόρο Είσοδο, πήραμε τα Βαΐα και το ξεχάσαμε μέχρι το Πάθος Του την Μεγάλη Πέμπτη, ολιγόπιστοι  (για να μην γράψω άπιστοι) στην Αποκαθήλωση μετρημένοι στα δάκτυλα οι ακολουθούντες Αυτόν. Στην κηδεία Του Μεγάλη Παρασκευή συνέρρευσε πάλι ο λαός να δεί το τέλος και σήμερα πρωία πάλι λιγοστοί κυκλοφορούνε το χαρμόσυνο γεγονός πως ο

 «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.»

Μέχρι το Βράδυ (Νύχτα) θα διαδίδεται το χαρμόσυνο μήνυμα της Νίκης της ΖΩΗΣ εναντίον του Θανάτου, θα έρθει πάλι ο λαός να βεβαιωθεί και αμέσως μετά:

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.»
Προτροπή δική μου προς όλους τους αναγνώστες του «Πυθαγόρα» είναι:
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τὴ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοὶς μισοῦσιν ἡμᾶς, Συγχωρήσωμεν πάντα τὴ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου