Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Τὶ μάτην ταραττόμεθα;


Το τροπάριον αυτό του Μεγάλου Κανόνος που με συγκλονίζει κάθε φορά.  

Ἐγγίζει ψυχὴ τὸ τέλος, ἐγγίζει καὶ οὐ φροντίζεις, οὐχ ἑτοιμάζη. Ὁ καιρὸς συντέμνει, διανάστηθι, ἐγγὺς ἐπὶ θύραις ὁ Κριτὴς ἐστιν, ὡς ὄναρ, ὡς ἄνθος ὁ χρόνος τοῦ βίου τρέχει, τὶ μάτην ταραττόμεθα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου